ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Оприлюднено
Додаток 7 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента


Дата вчинення дії
Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)Посада*Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента 
(у відсотках)
123456
15 червня 2017 року 15 червня 2017 року 15 червня 2017 рокуПрипинено повноваження Обрано             Припинено повноваженняГенеральний директор Генеральний директор Члена Ревізійної комісіїШендеровський Юрій Юхимович        Грабовський Микола Дмитрович          Грабовський Микола Дмитровичсерія:    КМ   номер:  610590,  виданий: 09 липня  2009 р. Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області
серія: КК     номер: 348768 виданий: 01 жовтня 1999 р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
серія: КК     номер: 348768 виданий: 01 жовтня 1999 р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
не має                          не має                     не має

__________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


Зміст інформації:
Наглядовою радою ПрАТ «Завод Чорноморполіграфметал» на засіданні, що відбулося 15 червня  2017 року, прийнято рішення про припинення повноважень генерального директора Шендеровського Юрія Юхимовича,  паспортні дані:  КМ  610590,  виданий: 09 липня  2009 р. Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, з закінченням терміну дії контракту. Посаду генерального директора Шендеровський Юрій Юхимович обіймав з 17 червня 2011 року.   На час проведення засідання Наглядової ради   Ю.Ю.  Шендеровський   не має пакету акцій Товариства.
Наглядовою радою ПрАТ «Завод Чорноморполіграфметал» на засіданні, що відбулося 15 червня 2017 року,  прийнято рішення про обрання на посаду генерального директора Грабовського Миколу Дмитровича, паспортні дані: КК 348768, виданий : 01 жовтня 1999 р. Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області.  Протягом останніх п’яти  років Грабовський Микола Дмитрович обирався  до складу Ревізійної комісії Товариства.  З  17 червня 2017 року Грабовським  Миколою Дмитровичем  відповідно до поданої заяви  припинені повноваження  члена Ревізійної комісії Товариства.