Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Оприлюднено

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 14, 15 глави 1 розділу III)

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1. 18 травня 2017 року Публічне акціонерне товариство «Завод Чорноморполіграфметал» Приватне акціонерне товариство «Завод Чорноморполіграфметал»
Зміст інформації: Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Річні загальні збори акціонерів, що відбулися 20 квітня 2017 року, прийняли рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватний. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, здійснена 18 травня 2017.
До зміни типу акціонерне товариства мало таке повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Завод Чорноморполіграфметал». 
Після зміни типу акціонерне товариство має наступне повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Завод Чорноморполіграфметал»