Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Оприлюднено
  Додаток 7 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Розмір частки в статутному капіталі емітента 
(у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.07.2018 

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

Припинено повноваження 

Припинено повноваження 
Припинено повноваження 
Припинено повноваження 
Припинено повноваження
Призначено

Призначено

Призначено

Припинено

Припинено

Припинено

Член Наглядової ради 
Член Наглядової ради     
Член Наглядової ради 
Член Наглядової ради     
Член Наглядової ради    
Член Наглядової ради 
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії
Сімхович Наум 

Тимофієнко Віктор Валентинович
Літвін Дмитро Олександрович
Літвак Наталя Борисівна 
Шендеровський Валерій Юрійович 
Сімхович Наум

Сімхович Леонід
Літвак Наталя Борисівна
Мізюк Світлана Анатоліївна 
Грабовський Микола Дмитрович
Лічікакі Любов Іванівна

   0 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__________ 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Зміст інформації:
Рішенням від 09 липня 2018 року одноосібного акціонера ПрАТ «Завод Чорноморполіграфметал» – товариства  з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» внесені зміни у складі посадових осіб емітента, яким припинені повноваження членів Наглядової ради старого складу, скорочена чисельність Наглядової ради до 3-х членів та призначено новий склад Наглядової ради у кількості 3 (трьох) осіб. Цим же рішенням одноосібний акціонер припинив повноваження членів Ревізійної комісії та скасував Ревізійну комісію, як орган Товариства, поклавши здійснення перевірки річної звітності, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства на незалежного аудитора. Прізвища, ім`я та по батькові посадових осіб, повноваження яких припинені , та посадових осіб, що набули повноваження членів Наглядової ради:       Сімхович Наум, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Наглядової ради припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував понад 10 років;  Тимофієнко Віктор Валентинович, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Наглядової ради припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував понад 10 років; Літвін Дмитро Олександрович, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Наглядової ради припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебував понад 10 років; Літвак Наталя Борисівна, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Наглядової ради припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради перебувала понад 10 років; Шендеровський Валерій Юрійович,  згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Наглядової ради припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  На посаді члена Наглядової ради перебував понад 10 років;  Мізюк Світлана Анатоліївна, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Ревізійної комісії  припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала понад 5 років;  Грабовський Микола Дмитрович, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Ревізійної комісії  припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебував понад 10 років;        Лічікакі Любов Іванівна, згоди на розкриття паспортних даних не надано, повноваження  члена Ревізійної комісії  припинені,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді члена Ревізійної комісії перебувала понад 10 років Призначено до складу Наглядової ради з 3 (трьох) осіб на строк 3 роки (відповідно до Закону):  Сімхович Наум, згоди на розкриття паспортних даних не надано,  частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’ять років обіймав посаду голови Наглядової ради Емітента. Є учасником ТОВ «СДС ЛТД», одноосібного акціонера Емітента,  з часткою у статутному капіталі в розмірі 70%. Сімхович Леонід, згоди на розкриття паспортних даних не надано, частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’ять років не обіймав посад. Є учасником ТОВ «СДС ЛТД», одноосібного акціонера Емітента, з часткою у статутному капіталі в розмірі 30%.                  Літвак Наталя Борисівна, згоди на розкриття паспортних даних не надано, частка у статутному капіталі Емітента відсутня,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Понад 10 років перебувала на посаді  члена Наглядової ради Емітента.                                   

 

Генеральний директор                                                           М.Д.Грабовський

 

Завантажити Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (PDF-300КБ)