Структура власності  приватного акціонерного товариства «Завод Чорноморполіграфметал»

          

Структура власності приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо  або опосередковано належать одній особі станом на 31 грудня 2018 року
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи (власника акцій) Тип особи Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб), якій належать 100 % акцій ПрАТ Участь (частка) кінцевого бенефіціара                            у статутному капіталі особи, якій належить 100% акцій ПрАТ
пряма опосеред-кована сукуп-на

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД»  код ЄДРПОУ 41090829,            місце знаходження: 65098, місто Одеса, Застава-2, вулиця Привозна,1 ЮО 100 100 SIMKHVICH  NAHUM  СІМХОВИЧ НАУМ, громадянство: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, місце проживання: США, місто Бічвуд, штат Огайо
SIMKHVICH LEONID СІМХОВИЧ ЛЕОНІД, громадянство: СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, місце проживання: США, місто Вікліф, штат Огайо
70%

 

 

 

30%

                Генеральний директор                                                                                                                     ПрАТ «Завод Чорноморполіграфметал»                           М.Д. Грабовський