Новини

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Оприлюднено

  Додаток 7  до Положення про розкриття інформації  емітентами цінних паперів  (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ) ВІДОМОСТІ  про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи  (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**  […]

Новини

ВІДОМОСТІ про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Оприлюднено

Додаток 8 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу ІІІ) ВІДОМОСТІ про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків  голосуючих акцій № з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи […]

Новини

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Оприлюднено

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ) ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір […]

Новини

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Оприлюднено

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 14, 15 глави 1 розділу III) № з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни 1 2 3 4 1. 18 травня 2017 року Публічне акціонерне товариство «Завод Чорноморполіграфметал» Приватне акціонерне товариство «Завод Чорноморполіграфметал» Зміст інформації: […]

Новини

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Оприлюднено

Товариство з обмеженою відповідальністю  «СДС ЛТД»  Код ЄДРПОУ 41090829  65098, м. Одеса, Застава-2, вул. Привозна, 1 п/р 26002010035754 в АБ «Південний» МФО 328209 Общество с ограниченной ответственностью «СДС ЛТД»  Код ЕГРПОУ 41090829  65098, г. Одесса, Застава-2, ул. Привозная, 1  р/с 26002010035754 в АБ «Південний»  МФО 328209 _______________________________________________________________________________ вих. №  __1____  від  31 січня  2018 р.                                                                        Приватне […]

Новини

Придбання акцій в усіх власників акцій приватного акціонерного товариства

Оприлюднено

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій приватного акціонерного товариства  «ЗАВОДЧОРНОМОРПОЛІГРАФМЕТАЛ»             Вимога складена 28 лютого 2018 року.             Заявник вимоги:   Товариство з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД», код ЄДРПОУ 41090829, місцезнаходження: 65098, Одеська область, місто Одеса, Застава-2, вулиця Привозна, будинок 1. Товариству з обмеженою відповідальністю «СДС ЛТД» після набуття домінуючого контрольного пакета акцій […]

Новини

Річна інформація за 2017

Оприлюднено

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  емітента цінних паперів  І. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД ЧОРНОМОРПОЛIГРАФМЕТАЛ”, 00383708, Привозна, 1, Одеса, Малиновський, Одеська область, 65098, Україна, 8(048)715-16-16   2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018   3. […]